top of page
bruno-martins-k1_UO1MGszs-unsplash.jpg

verbindt & creëert
gebieden vol waarden

Waar de leefomgeving gezond is en gebiedswaarden samenkomen. Dat is de missie van bureauzaaigoed.

pijl.png
to About

Bureauzaaigoed helpt de leefomgeving gezond(er) te maken. Met mensen uit het gebied en diverse specialisten krijgen ruimtelijke vraagstukken vorm. 

Om ook in de toekomst onze aarde leefbaar te houden en nog gezonder te maken zijn veranderingen nodig. Bijvoorbeeld in hoe we wonen, ons voedsel verbouwen, met natuur omgaan, energie opwekken en hoe we onszelf verplaatsen. Al deze opgaven vragen om meer ruimte en anders ruimtegebruik. Ruimte die in Nederland allemaal een bestemming heeft. Wij geven deze opgaven een plek vanuit de kracht, het gebruik, de beleving, en de kwaliteit van het gebied. Zo creëren we waardevolle gebieden voor de toekomst.

Anchor 2
advies en strategie ontwikkeling plaatje 2.jfif

onderzoek & strategisch advies

Elk gebied is anders. Ook de opgaven die er spelen variëren. Er is niet één oplossing voor elk gebied of elke opgave. De landbouwtransitie in de Randstad vraagt om andere oplossingen dan in de Achterhoek.

Kwalitatief onderzoek is de basis van ons strategisch advies. Via interviews, focusgroep gesprekken en participatieve observaties krijgen we beeld bij de identiteit, de kracht en de beleving van het gebied. We vullen onze eigen kennis en ervaring aan met hulp van ons netwerk van specialisten op het gebied van duurzame energie, klimaatadaptatie, natuurontwikkeling, biodiversiteit, landschapsontwikkeling en participatie. Zo maken we passend advies van gebiedsvisies tot een concreet gebiedsplan.

Proces begeleiding.jpg
inhoudelijke procesbegeleiding

In gebieden wordt geleefd, gewerkt en gerecreëerd door een diversiteit aan mensen. Hierdoor heeft een gebied verschillende functies en waarden. Dit maakt een verandertraject complex.

Als onafhankelijke procesbegeleider zorgen we voor een passend proces waarbij op het goede moment de juiste mensen aan tafel zitten. Waarbij tijdens het proces waarden worden geborgd en ruimte is voor reflectie en discussie. Al tekenend en schetsend werken we toe naar een concreet resultaat. We ontwerpen het proces bij de start en passen deze tussentijds waar nodig aan. Zo is het proces een gebiedsgerichte aanpak die past bij de deelnemers, de opgaven, en het resultaat.

integraal programmamanagement.jpg
integraal programmamanagement

In een gebied komen verschillende opgaven samen en zijn mensen en partijen afhankelijk van elkaar. Dat vraagt om een integraal gebiedsprogramma waarin de verschillende opgaven zijn verweven in interventies en waar partijen voor samenwerken.

Integraal programmamanagement is een totaalaanpak voor de ruimtelijke opgaven. Hier komen onze inhoudelijke-, procesmatige- en communicatieve kwaliteiten samen. Een programma draait om een gezamenlijke ambitie of richting van een groep partijen. Die partijen zijn afhankelijk van elkaar om hun eigen doelen te realiseren. Wij organiseren gezamenlijk een structuur die het gebied gezond, veilig en toekomstbestendig maakt.

Creëer met ons waardevolle(re) gebieden.

onze opdrachtgevers

Regio Stedendriehoek | Waterschap Vallei en Veluwe | Gemeente Hof van Twente | Gemeente Heerde | Gemeente Brummen | Gemeente Almelo | Gemeente Twenterand | Gemeente Tubbergen | Provincie Overijssel | Gemeente Zutphen | Regio Arnhem-Nijmegen 

contact

bureauzaaigoed

Kantoor

Grotestraat 62

Diepenheim

Postadres

Nijenhuizerlaan 13

7478 PA Diepenheim

info@bureauzaaigoed.nl

06 155 998 25

bottom of page