bruno-martins-k1_UO1MGszs-unsplash.jpg

verbindt & creëert
gebieden van waarde

Samen waardevolle gebieden creëren. Waar de leefomgeving gezond en veilig is, en die klaar is voor de veranderingen van nu en in de toekomst. Dat is de missie van bureauzaaigoed.

pijl.png
 

Bureauzaaigoed helpt de leefomgeving gezond(er) te maken. Samen met mensen uit het gebied en specialisten geven wij ruimtelijke vraagstukken vorm. 

Om ook in de toekomst onze aarde leefbaar te houden zijn veranderingen nodig. Bijvoorbeeld in hoe we wonen, ons voedsel verbouwen, met natuur omgaan, energie opwekken en hoe we onszelf verplaatsen. Al deze opgaven vragen om meer ruimte en anders ruimtegebruik. Ruimte die in Nederland allemaal een bestemming heeft. We geven deze opgaven een plek vanuit de kracht en belevingswaarden van het gebied. Vanuit verschillende rollen helpen wij om waardevolle gebieden te creëren.

 
Proces begeleiding.jpg
Onafhankelijke procesbegeleiding

In gebieden wordt geleefd, gewerkt en gerecreëerd door een diversiteit aan mensen. De ruimte in een gebied heeft dan ook diverse functies en waarden. Dit maakt een verandertraject complex.

 

Als onafhankelijke procesbegeleider zorgen we dat op het goede moment de juiste mensen aan tafel zitten, waarden worden geborgd, ruimte voor reflectie en discussie wordt gegeven, en mensen en inhoud verbonden worden. Al tekenend en schetsend werken we toe naar een concreet resultaat. We ontwerpen het proces bij de start en passen deze tussentijds waar nodig aan. Zo kan het traject het pad volgen dat past bij de deelnemers, de opgave en het resultaat.

advies en strategie ontwikkeling plaatje 2.jfif
Onderzoek & strategisch advies

Elk gebied en elke plek is anders. Zowel qua identiteit, kracht als beleving. Ook de opgaven die er spelen variëren. Er is niet één oplossing voor elk gebied of elke opgave. De landbouwtransitie in de Randstad vraagt om andere oplossingen dan in de Achterhoek. Daarnaast gaan de ontwikkelingen van innovaties en kennis rondom de duurzame ruimtelijke opgaven hard.

 

We vullen onze eigen kennis en ervaring aan met hulp van specialisten op het gebied van duurzame energie, klimaatadaptatie, natuurontwikkeling, biodiversiteit, landschapsontwikkeling en participatie. Zo kunnen we passend inhoudelijk advies leveren zodat de richting voor het gebied en de nodige samenwerking vormgegeven kan worden.

integraal programmamanagement.jpg
Integraal programmamanager

In een gebied komen verschillende opgaven samen en mensen en partijen zijn afhankelijk van elkaar. Dat vraagt om een integraal gebiedsprogramma waarin de verschillende opgaven zijn verweven en partijen samenwerken.

Integraal programmamanagement is een totaalaanpak voor de ruimtelijke opgaven. Hier komen onze inhoudelijke-, procesmatige- en communicatieve kwaliteiten samen. Een programma draait om een gezamenlijke ambitie of richting wat vraagt om beweging van verschillende partijen die afhankelijk van elkaar zijn om hun eigen doelen te realiseren.  Met gebiedspartijen organiseren wij een structuur die het gebied  gezond, veilig en toekomstbestendig maakt. 

participatie.jpg
Gebiedsgerichte
aanpak

Mensen maken een plek. Een gebied is een leefomgeving doordat er wordt geleefd, gewerkt en gerecreëerd. Elk gebied heeft zijn eigen verhalen, gevoels-, en belevingswaarden. Opgaven als de energietransitie en klimaatadaptatie raken de leefomgeving van mensen. Daarom geloven wij dat participatie altijd nodig is als je een verandering door wilt voeren.

In onze aanpak verbinden wij op verschillende  manieren partijen en belanghebbenden en hun perspectieven. We combineren daarbij  de diverse functies en de belevingswaarden van een plek of gebied met de noodzakelijke opgaven. Zo maken we samen met inwoners waardevolle plekken voor ontspanning, ontmoeting en ontwikkeling.  

contact

bureauzaaigoed

Kantoor

Grotestraat 62

Diepenheim

Postadres

Nijenhuizerlaan 13

7478 PA Diepenheim

info@bureauzaaigoed.nl

06 155 998 25